Roine Vestman publicerar i DN Debatt

”Hushållens tillgångar och skulder bör samlas i register”.

Hur sårbara är svenska hushåll, och vilka konsekvenser har amorteringskravet haft? Det är frågor vi i dagsläget inte kan ge ett tillräckligt bra svar på, vilket försvårar en väl avvägd penningpolitik. I dag överlämnas ett förslag till finansministern om ett nytt register över svenska hushållens tillgångar och skulder, skriver Roine Vestman, expert i utredningen.

Foto: Rikard Kilström

Läs hela artiklen i DN Debatt