SNS-rapport om den snabba ökningen av bostadspriser

Sten Nyberg och Mats Bergman beskriver den snabba ökningen av bostadspriser i Sverige sedan 1990-talet som avvikande, både jämfört med närliggande länder och jämfört med tidigare decennier.

Forskarna visar i rapporten hur markpriser och byggkostnader påverkar bostadspriserna. På lång sikt styrs bostadsutbudet av tillgången på mark och hur mycket sådan som har detaljplanerats av kommunerna. Markpriset varierar beroende på läget och vilken typ av bostäder som ska byggas. För bostadsrätter har priset på mark i storstadsområdena stigit med 479 procent sedan 1990-talet och för hyresrätter i samma områden har priserna stigit med 129 procent. Men markpriserna kan bara förklara i genomsnitt en tredjedel av kostnadsökningarna, hävdar forskarna.

Konkurrens och prisbildning på den svenska bostadsmarknaden