Information om undervisning och examination höstterminen 2021

Nationalekonomiska institutionen följer utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter.

Mot bakgrund av universitetets beslut om gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination, kommer institutionen att i möjligaste mån erbjuda undervisning på campus med iakttagande av rådande rekommendationer. Detta innebär att seminarieundervisning och undervisningen på mindre kurser bedrivs på campus, medan storföreläsningar initialt kommer att ske online. Viss undervisning, som till exempel handledning, kan ske digitalt när så är lämpligt. Alla salsexaminationer (tentor och duggor) kommer att genomföras på campus från och med den 29 september. Närmare information om vad som gäller kommer att meddelas på lärplattformen Athena för respektive kurs.

På denna sida