Information om undervisning och examination vårterminen 2022

Nationalekonomiska institutionen följer utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter.

Mot bakgrund av de uppdaterade rekommendationerna från SU och folkhälsomyndigheten (Se FHM och SU 22 dec 2021) är institutionens policy avseende undervisning och examination för första halvan av vårterminen 2022 som följer:

Institutionen kommer att i möjligaste mån erbjuda undervisning på campus med iakttagande av rådande rekommendationer, samt underlätta möjligheten att tillgodogöra sig undervisning på distans på de större kurserna. Föreläsningarna på grundkursen i mikroteori sker på plats men kommer att streamas. På andra stora kurser kompletteras undervisning på plats med förinspelat material. Viss undervisning, som handledning, kan ske digitalt när så är lämpligt. All salsexamination (tentor och duggor) genomförs på campus. Närmare information meddelas på lärplattformen Athena för respektive kurs.

Information om covid-19

På denna sida