Information om undervisning och tentamen höstterminen 2020

Regeringen har beslutat att öppna universitet och gymnasieskolor från och med 2020-06-15. Nationalekonomiska institutionen följer utvecklingen avseende COVID-19 och söker anpassa verksamheten därefter.

All undervisning på kommer endast ges digitalt på distans. Vid undervisning via Zoom och live är det viktigt att du som student deltar med kameran påslagen. Det ökar koncentrationen och det gör att undervisningen mer liknar undervisning i sal.

Mot bakgrund av den från Regeringen aviserade sänkningen från max 50 till max 8 personer vid offentliga sammankomster beslutar Nationalekonomiska institutionen att ställa in all salsexamination under höstterminen 2020. Förändringar i examinationsformer kan förekomma. Studenter uppmanas att läsa på Athena vad som gäller för respektive kurs.

Information om hur undervisningen kommer att bedrivas under vårterminen 2021 kommer senast i mitten av december.

På denna sida