Välkommen till Nationalekonomiska institutionen vårterminen 2023!

Viktig information för dig som har sökt en utbildning i nationalekonomi vårterminen 2023 och är antagen eller reservplacerad. Vårterminen startar den 16 januari och slutar den 4 juni.

Besked om du är antagen eller inte får du på antagning.se:

 • den 9 december 2022 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav senast den 19 december 2022)
 • den 22 december 2022 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav).

OBS! Registreringen på utbildningen via Ladok är endast öppen mellan den 4 och 16 januari 2023.

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress eller det telefonnummer som du själv har uppgett på antagning.se.

 
 1. Tacka ja på antagning.se senast den 19 december 2022
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant, kan du skaffa det via: aktivera.su.se
  Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan registrera dig. Du kan skaffa ett nytt universitetskonto tidigast från och med den 3 januari 2023.
 3. Webbregistrera dig under perioden 2023-01-04 – 2023-01-16 via Ladok 
 4. Välj eventuell grupp på kursens plats på Athena. På Athena publiceras all information som rör kursen. Vi rekommenderar att du laddar ned appen itslearning till din mobiltelefon och slår på notifieringar för att du ska få ett meddelande när informationen på Athena har uppdaterats.

Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen!

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se.

 
 1. Tacka ja på antagning.se senast den 19 december 2022
 2. Maila institutionen under perioden 2023-01-04 - 2023-01-16 registrering@ne.su.se och meddela att du vill ha din plats när du visat att du är behörig
  Ange:
 3. - ditt namn
  - ditt personnummer
  - utbildningens namn

 4. Maila institutionen senast den 3 februari 2023 på registrering@ne.su.se och visa att du uppfyller behörighetskraven för att institutionen ska kunna registrera dig på kursen

Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på utbildningen!

Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se.

 

Reserv efter första urvalet

 • Tacka ja på antagning.se senast den 19 december 2022
 • Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan

Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet, se instruktioner nedan:

Reserv efter andra urvalet

Om det finns lediga platser på en utbildning efter det andra urvalet så antas reserver i turordning via antagning.se. Om vi behöver kontakta reserver så sker det via den e-post eller det telefonnummer som du själv har uppgett på antagning.se. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post regelbundet, både inkorg och skräppost.

 • Om du blir reservantagen och är behörig så kan du själv registrera dig under perioden 2023-01-04 – 2023-01-16 via Ladok.
 • Om du blir reservantagen efter den 16 januari så är det institutionen som registrerar dig på utbildningen. Du kontaktar oss i så fall på registrering@ne.su.se.

Registrerade studenter får tillgång till kursens plats på Athena, som används för information under kursens gång. Där väljer du också eventuell grupp för övningar/seminarier. Det är alltså på Athena som vi samlar allt som rör kursen. Vi rekommenderar att du laddar ned appen itslearning till din mobiltelefon och slår på notifieringar för att du ska få ett meddelande när informationen på Athena har uppdaterats.

Om du blir reservantagen med villkor måste du maila institutionen under perioden på registrering@ne.su.se när du har fått ditt antagningsbeslut och meddela att du vill ta din plats i anspråk när du visat att du är behörig. Ange:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • utbildningens namn

Maila sedan institutionen senast den 3 februari 2023 på registrering@ne.su.se och visa att du uppfyller behörighetskraven för att vi ska kunna registrera dig på utbildningen.

 

Information om alla våra kurser hittar du på vår hemsidas utbildningssidor. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman samt annan studieinformation.

Kom ihåg att du måste anmäla dig i tid för att få skriva tentamen/dugga. Anmälan till tentamen görs via Ladok där också anmälningsperioden framgår. Kom ihåg att kontrollera att du har uppgett en e-postadress i Ladok som du vanligtvis använder ifall vi behöver nå dig.

 

Sista anmälningsdag till vårterminen 2023 var 2022-10-17. Därefter stängdes anmälan. 2022-12-15 öppnar antagning.se för sen anmälan till de utbildningar där det kan finnas platser kvar. Om du är behörig till utbildning som du har gjort en sen anmälan till, så rangordnas din anmälan efter den dag anmälan kom in och du blir reservplacerad.

Observera att det kan dröja ända till efter terminsstart innan en sen anmälan blir behandlad. Antagningsbesked ser du på antagning.se

Om det finns lediga platser på en utbildning för reservplacerade, kontaktar vi reserver i turordning efter den 16 januari 2023. Kontakt sker via den e-post eller det telefonnummer som du själv har uppgett på antagning.se. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post regelbundet, både inkorg och skräppost. För mer information, se under rubriken Reserv efter andra urvalet?

 

Om du har registrerat dig men ångrar dig, kan du göra ett studieavbrott via Ladok.

Gör du ett avbrott senast tre veckor efter kursstart innebär det att du kan söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Ett avbrott senare än tre veckor efter kursstart innebär att du inte kan söka kursen på nytt, men att du kan delta i mån av plats en senare termin.

För dig som är ny som student vid Stockholms universitet finns det bra information på följande hemsida: www.su.se/utbildning/ny-student. Här hittar du bland annat en checklista för en lyckad terminsstart samt information om bibliotek, IT för studenter, studenthälsa och att studera med funktionsnedsättning samt olika välkomstaktiviteter.

 

På denna sida