Konferenser och seminarier

Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar konferenser och seminarier för pedagoger, rektorer, förvaltningschefer och politiker som arbetar för att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande, från förskolan upp till vuxenutbildningen.

Här finner du information om konferenser och seminarier. Titta i vår kalender för att se vad som är på gång framöver.

 

Distanskurs: Ökad läsförståelse – ökade ämneskunskaper

NC erbjuder HT24 en ny omgång av den uppskattade distanskursen där legitimerade ämneslärare som undervisar i grundskolans åk 7–9, i gymnasieskolan och på komvux får ökade kunskaper om och konkreta verktyg för hur man kan stötta elevers läsförståelse.

Distanskurs: Ökad läsförståelse – ökade ämneskunskaper

 

Bedömning inom språk- och yrkesintegrerande undervisning

Den 7–8 maj 2024 anordnar vi tillsammans med Skolverket en konferens kring bedömningsfrågor för kombinationsutbildningar. Konferensen är fulltecknad men du kan gärna ta kontakt med oss för att höra mer om hur vi kan ordna liknande upplägg i din region eller kommun.

Bedömning inom språk- och yrkesintegrerande undervisning

 

Webbinarier för vuxenutbildningen

I maj och augusti erbjuder NC två webbinarier för vuxenutbildningen, ett om undervisningsutveckling på sfi och ett för lärare om språkutveckling genom samtal.

Webbinarier för vuxenutbildningen

 

Yrkeslärare och språklärare – i samarbete för ett gemensamt uppdrag inom komvux

Den 8–9 november 2023 anordnade vi i samarbete med Skolverket en tvådagars konferens om kombinationsutbildningar inom komvux. Om du missade din chans att delta kan du läsa mer om dagarnas innehåll, samt om hur du tar kontakt med oss på NC för att genomföra liknande dagar i din region eller kommun.

Läs mer om konferensen

 

Sfi-konferens hösten 2023

5 oktober 2023 bjöd NC in de som arbetar inom sfi till en dialogkonferens i Stockholm. Deltagarna fick ta del av aktuell forskning och nytt sfi-material, delta i workshops samt möta och samtala med kollegor från hela Sverige.

Lär mer om sfi-konferensen

 

Webbinarier för sambedömning utifrån Bygga svenska

Under 2023 erbjöd Nationellt centrum för svenska som andraspråk i samverkan med Skolverket digitala träffar för sambedömning utifrån Bygga svenska. Webbinarierna skedde i Zoom.

Träffarna hade fokus på bedömning av skriftlig färdighet och syftade till att lärare skulle få möjlighet att pröva att använda och utveckla sin kunskap om Bygga svenska.

NC erbjöd två olika typer av träffar; en där vi tillsammans under NC:s ledning gjorde gemensamma bedömningar utifrån texter som NC valde ut och en där deltagarna tog med dig 1–2 egna elevtexter som de ville bedöma tillsammans med andra lärare i svenska som andraspråk.

Är du intresserad av att delta på en träff?

För tillfället har vi inga fler sambedömningsträffar inplanerade, men om intresset är tillräckligt stort kan vi planera in fler. Om du skulle vilja få stöd i arbetet med Bygga svenska får du därför gäna mejla oss. Berätta lite om vad dina behov och önskemål är, som till exempel vilka årskurser du undervisar i och vad i Bygga svenska du skulle vilja ha stöd i att bedöma.

Intresseanmälan till sambedömning utifrån Bygga svenska

 

Alfakonferens 2023 – Vuxna invandrare med kort eller ingen tidigare skolgång

Den 19–21 april hölls den 15:e nordiska konferensen om grundläggande litteracitet för vuxna invandrare. Då samlades lärare, ledare, lärarutbildare och forskare som arbetar med språkutbildning och grundläggande läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare med kort eller ingen tidigare skolgång, på Gullbrannagården strax söder om Halmstad.

Ta del av program, intervjuer och material från konferensen

 

Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv.

NC bjöd den 16 januari 2020 in till en konferens "Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv". NC ville samla forskare och utbildningsaktörer för att ta avstamp i ämnets utveckling hittills och blicka framåt för att formulera vad som behöver göras framöver gällande forskning, undervisning och utbildningspolitiskt arbete kring svenska i ett andraspråksperspektiv. Här kan du ta del av konferensen i efterhand.

Ta del av presentationera från konferensen Vadan och Varthän?

 

Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning

Under Språkintrokonferensen den 21–22 maj 2019 deltog bland annat Qarin Franker, Hülya Basaran, Monica Lindvall, Emmy-Linda Svensson & Stina Bauer och Mirjam Hagström. Under konferensdagarna förenades ny forskning med beprövade och goda undervisningserfarenheter. Vidare gavs under konferensen utrymme för workshoppar samt reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ta del av programmet till Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning

 

Symposium i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar vart tredje år en stor nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Det första symposiet gick av stapelen redan i oktober 1998, i Aula Magna på Stockholms universitet. 

Vid dessa symposier har forskare, lärarutbildare och lärare hållit föreläsningar som vi sedan samlat i olika rapporter. Artiklar ur symposierapporterna används som kurslitteratur i lärarutbildning och kompetensutveckling i svenska som andraspråk. Flera av dem finns nedladdningsbara här på webben.

Läs mer om våra symposier

På denna sida