Sfi-konferens

Konferens

Datum: torsdag 5 oktober 2023

Tid: 09.00 – 16.15

Plats: Stockholm

Sfi-konferens 5 oktober – anmälan är nu stängd. Vi som samlas är lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare samt forskarskare för en heldag med föreläsningar, workshoppar och samtal.

Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vill med denna konferens främja samarbete och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma inom området. Som deltagare får du möjlighet att delta i engagerande föreläsningar och workshoppar och dessutom kommer det att finnas goda möjligheter till nätverkande och givande samtal bland deltagarna. 

Kostnad: 2900 kronor exklusive moms

Läs mer om konferensen här

Två kvinnor samtalar med lärare

Foto: Sandra Gustafsson