Avhandling om medvetenhet om flerspråkighet och identitet bland elever

Jasmine Bylund har i sin avhandling kartlagt språkanvändningen bland ungdomar i förortsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hennes studie visar att hur språk används och värderas påverkar både hur ungdomar ser på sig själva och även deras plats i samhället och hur väl de lyckas i skolan.

Jasmine Bylund utforskar i sin doktorsavhandling "Everyday Language Practices and the Interplay of Ideologies, Investment and Identities Out-of-School Language Use and Dispositions among Young Adolescents in Multilingual Urban Settings in Sweden" hur språkliga normer och hierarkier påverkar unga tonåringar i flerspråkiga urbana miljöer i Sverige.

Eleverna i hennes studie ser svenskan som det viktigaste språket för att lyckas i skolan och yrkeslivet. Samtidigt rankas engelska högt som ett internationellt språk, och modersmålet är värdefullt för den kulturella tillhörigheten. Ungdomarna är väl medvetna om att de olika språken värderas olika.

Jasmine Bylund. Foto: Carl-Magnus Höglund
Jasmine Bylund. Foto: Carl-Magnus Höglund

I studien, som genomfördes mellan 2019–2021, ingick totalt 92 elever i årskurs 6 och 7 på skolor i språkligt och kulturellt heterogena områden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Eleverna besvarade en skriftlig enkät om sin språkanvändning och sin inställning till språk och språklärande. 50 av eleverna dokumenterade även sin språkanvändning i språkdagböcker och 16 av dem intervjuades.

Läs mer om Jasmine Bylunds avhandling