En skola även för elever med svenska som andraspråk

I Skolverkets lägesrapport för 2023 som publicerades idag, den 25 augusti, konstateras det att svensk skola inte är en skola för alla. Skolan klarar inte av sitt kompensatoriska uppdrag och mer behöver göras för att stärka alla elevers möjlighet till goda kunskaper, detta gäller inte minst elever med svenska som andraspråk.

NC har skrivit en kommentar till rapporten där vi lyfter sådant som vi anser extra viktigt att belysa vad gäller elever med svenska som ett andraspråk.

Ta del av NCs kommentar "En skola även för elever med svenska som andraspråk"