Ny studie om flerspråkiga assistenter i språkutbildning

Kan en assistent som talar elevers modersmål förbättra vuxna komvuxdeltagares lärande i norska? Ett nytt projekt på OsloMet visar tydligt på det.

Forskare vid Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet (OsloMet) har genomfört en pilotstudie av norskutbildning med flerspråkigt stöd. I studien läser vuxna med liten eller ingen skolbakgrund grundläggande norska med stöd av en assistent (motsvarande studiehandledare i Sverige) som talar samma språk som deltagaren. Deltagare med liten eller ingen skolbakgrund, och i synnerhet kvinnor, har den lägsta måluppfyllelsen inom motsvarande sfi i Norge, precis om i Sverige.

I studien har forskarna utvärderat hur norskundervisning med flerspråkigt stöd fungerar i klassrummet, och om det är möjligt att mäta effekterna av åtgärden. Resultaten har nyligen publicerats i en rapport beställd av Direktoratet för integration och mångfald (IMDi). De har också producerat en handbok med råd och lärdomar för de som vill införa liknande samarbeten med flerspråkigt stöd i undervisningen.

Läs mer om studien i en intervju med en av forskarna, Sigridur Vilhjalmsdottir