Jobba hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Lediga anställningar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk utlyses här och på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett resurs- och utvecklingscentrum som arbetar för goda förutsättning för nyanlända och andra flerspråkiga elevers lärande i och på ett andraspråk. Vi arbetar inom alla skolformer: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Även särskolans personal ingår i vissa av våra insatser och uppdrag.

 

Arbetsuppgifter för medarbetare på NC

NC är en dynamisk arbetsplats. Skolverksamheternas förutsättningar och behov är den centrala utgångspunkten i allt vi gör. Dessa förändras ständigt och de arbetsuppgifter och uppdrag man har som NC-medarbetare är varierade och kan förändras över tid. Vi jobbar mot skolledare och lärare med råd, stöd och kompetensutveckling kring flerspråkiga elevers skolframgång. I sociala medier, i kontakt med media eller i möten med andra myndigheter och skolverksamma, sprider vi aktuell forskning och bidrar med kunskap och argument för att förbättra förutsättningarna för de flerspråkiga eleverna.

Alla medarbetare på NC ansvarar för att bevaka frågor och forskning som rör elevers lärande i och på svenska som andraspråk. NC är en stimulerande arbetsplats som prioriterar tid och struktur för både individuell kompetensutveckling och internt kollegialt lärande och erfarenhetsutbyten. Varje medarbetare har 15 procent av sin tjänst för kompetensutveckling och därtill avsätts flera dagar åt gemensam verksamhetsutveckling. 

På Stockholms universitet, på distans eller i någon del av Sverige

Vår bas är Stockholms universitet där vi har möten och tid för kreativa samarbeten. Det går även bra att sköta arbetet på distans några av veckans dagar. Vårt uppdrag är nationellt och vi är verksamma i hela landet. Detta kan komma att innebära intressanta resor till skolverksamma runt om i Sverige.

Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson

Utbildning och erfarenhet

Samtliga medarbetare förutom administratören har lärarexamen och gedigen lärarerfarenhet. Därutöver har medarbetarna en varierande grad av högre akademisk utbildning inom svenska som andraspråk och NC:s verksamhetsfält, från doktor- till master- och magisterexamen.

 

Lediga jobb vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Just nu har vi inga lediga tjänster.

 

Lediga jobb vid Stockholms universitet

På universitetets centrala webbsida för lediga jobb kan du söka efter anställningar utifrån yrkeskategori:

Aktuella lediga tjänster vid Stockholms universitet

På denna sida