Kontakt

Kontakta oss gärna via e-post eftersom vi ofta är ute på uppdrag och inte alltid kan svara i telefon. Om du vill kan du ange ett telefonnummer som vi kan ringa upp dig på.

Medarbetarna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk har erfarenhet av och kunskap om att arbeta och verka på flera stadier, i olika roller, inom utbildningsväsendet. För enkelhetens skull har vi trots vår breda kompetens ett område som vi har huvudansvar för.

 

Förskolan

 

Grundskolan, åk F–6 och fritidshemmet

 

Grundskolan, åk 7–9

 

Gymnasiet

 

Vuxenutbildningen

 

Förvaltning och skolledning

 

Administrativa funktioner

Webbredaktör: webb@andrasprak.su.se

Generella frågor kring centret: info@andrasprak.su.se

 

Föreståndare

Kontakta någon av våra föreståndare om du är intresserad av att anlita oss för kompetensutveckling eller mer rådgivande och stödjande insatser. Övriga frågor besvaras av någon av våra medarbetare.

Föreståndare
Biträdande föreståndare
 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet riktar sig till alla som är intresserade av flerspråkiga elevers lärande. Lärare, skolledare och politiker samt andra intresserade från förskolan upp till vuxenutbildningen är välkomna att prenumerera.

Vi rapporterar om sådant som är på gång inom fältet. Vi kommenterar också aktuella frågor ur ett andraspråksperspektiv. Man kan bland annat att läsa om ny forskning, rapporter, artiklar från konferenser och intressanta reportage från verksamheter runt om i landet. 

Självklart skriver vi också om sådant som är på gång inom NC och vad vi ser för tendenser i framtiden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 

 

Tidigare nyhetsbrev

NC:s nyhetsbrev maj 2024

NC:s nyhetsbrev mars 2024

NC:s nyhetsbrev december 2023

NC:s nyhetsbrev september 2023

 

På denna sida