Organisation

Vår verksamhet är uppdragsbaserad och arbetet utförs såväl i de egna lokalerna vid Stockholms universitet som genom direkta och digitala kontakter runt om i Sverige. Vi är totalt sett cirka 15 medarbetare som arbetar för NC i olika omfattning.

Vi är en liten organisation med totalt 17 anställda vid ingången av 2023. Organisationen har en föreståndare, en administrör och  medarbetare med olika ansvarsområden. Medarbetarnas sammanlagda arbetstid på NC motsvarar vid årets ingång cirka 13 heltidstjänster.

 

Ledning och administration

Nationellt centrum för svenska som andraspråk leds av en föreståndare som till stöd har en biträdande föreståndare och en administrativ koordinator.

Ledning och administration
Föreståndare Sofia Engman
Biträdande föreståndare Josefin Nilsson
Administrativ koordinator Jan Wallinder

 

 

Medarbetare

Samtliga medarbetare förutom administratören har lärarexamen och gedigen lärarerfarenhet. Därutöver har medarbetarna en varierande grad av högre akademisk utbildning inom NC:s verksamhetsfält, från doktorsexamen till master- och magisterexamen.

Medarbetarna har olika ansvarsområden, bland annat beroende på lärarbakgrund, undervisnings- och forskningserfarenheter och övriga kompetenser.

Medarbetarnas olika ansvarsområden och kontaktuppgifter

 

NC hör till Institutionen för ämnesdidaktik

NC är en av fyra fristående enheter vid Institutionen för ämnesdidaktik. Det innebär att  vi till viss del deltar i institutionens verksamhet samt att vi delar en del av administrationen, men vi har även ett uppdrag som regleras i en särskild förordning och därför också en egen organisation kring det.

Övriga fristående enheter

Nationella proven i sfi

De Nationella proven i svenska för invandrare (sfi) utarbetas vid Institutionen för ämnesdidaktik på uppdrag av Skolverket.

PRIM-gruppen

PRIM-gruppen är en provutvecklings- och forskningsgrupp som bedriver forskning och utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

Medieverkstan

Medieverkstan är ett pedagogiskt och digitalt resurscenter för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

 

På denna sida