Kontakt

Till Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) går det bra att vända sig om man har frågor eller funderingar kring undervisning av elever med svenska som andraspråk.

Vill du snabbt hitta svar på det du undrar över kan du börja med att titta under Vanliga frågor där vi har sammanställt svar på de mest frekventa frågorna.

Behöver du ytterligare råd och stöd är du välkommen att kontakta oss. Vänd dig till någon av våra medarbetare med lämpligt ansvarsområde. Skriv gärna ett mejl eftersom vi ofta är ute på uppdrag och har svårt att svara i telefon. Om du vill kan du skriva ett telefonnummer som vi kan ringa upp dig på.

Till vår föreståndare vänder dig om du har frågor om att anlita NC till kompetensutveckling eller mer rådgivande och stödjande insatser.

 

Förskolan som ansvarsområde

Ansvarsområde förskolan
 

Grundskolan som ansvarsområde

Ansvarsområde förvaltning och skolledning
Ansvarsområde grundskolan åk 7–9
Ansvarsområde grundskolan åk F–6
Ansvarsområde fritidshemmet
 

Gymnasiet som ansvarsområde

Ansvarsområde förvaltning och skolledning
Ansvarsområde gymnasiet
 

Sfi och vuxenutbildningen

Ansvarsområde förvaltning och skolledning vuxenutbildningen
Ansvarsområde vuxenutbildningen (exkl sfi)
Ansvarsområde sfi
 

Föreståndare

Föreståndare
Biträdande föreståndare
 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet riktar sig till alla som är intresserade av flerspråkiga elevers lärande. Lärare, skolledare och politiker samt andra intresserade från förskolan upp till vuxenutbildningen är välkomna att prenumerera.

Vi rapporterar om sådant som är på gång inom fältet. Vi kommenterar också aktuella frågor ur ett andraspråksperspektiv. Man kan bland annat att läsa om ny forskning, rapporter, artiklar från konferenser och intressanta reportage från verksamheter runt om i landet. 

Självklart skriver vi också om sådant som är på gång inom NC och vad vi ser för tendenser i framtiden.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 

 

Tidigare nyhetsbrev

NC:s nyhetsbrev maj 2024

NC:s nyhetsbrev mars 2024

NC:s nyhetsbrev december 2023

NC:s nyhetsbrev september 2023

 

På denna sida