Studentuppsatser

I ämnena arkeologi och historia har studenter skrivit uppsatser med numismatisk inriktning.

De behandlar svensk och utländsk numismatik från vikingatid till nyare tid. Hittills har 100 uppsatser skrivits på B-, C- och D-nivå.

Lista över alla uppsatser med numismatisk inriktning (416 Kb)

Uppsatser för utskrift

Nedan finns uppsatserna sorterade efter geografiskt område, tidsperiod och inriktning. De flesta av uppsatserna finns även i pdf-format för utskrift.

 

Vikingatid

 

Vikingatid

 • Abrahamsson: Myntningen i Danmark 1042-1146 (6314 Kb)
  Abrahamsson, Åsa: Myntningen i Danmark 1042-1146. En studie med utgångspunkt i det svenska materialet, C-uppsats 1996.*(Skriven vid Högskolan på Gotland)
   
 • Lindström: Myntningen i Danmark 995-1042 (3139 Kb)
  Lindström, Jessica: Myntningen i Danmark 995-1042. En studie med utgångspunkt i det svenska materialet, C-uppsats 1996. *(Skriven vid Högskolan på Gotland)

 

Medeltid

 • Eriksson: Moneta Daniæ. Kandidatuppsats HT 2011 (1978 Kb)
  Eriksson, Sarah: Moneta Daniæ. En studie om Kristian I, Hans och Kristian II; deras danska myntning och var dessa mynt hittats inom det medeltida Sverige. Kandidatuppsats HT 2011
 • Fridh: Mer än en skärv. Kandidatuppsats HT 2011 (1871 Kb)
  Fridh, Susanne: Mer än en skärv. En studie av den danska myntningen hos unionskungarna Erik av Pommern och Kristofer av Bayern och hur dessa mynt återfinns i svenska fyndkontexter. Kandidatuppsats HT 2011
 • Lysén: Skånemarknaden (1090 Kb)
  Lysén, Anton : Skånemarknaden. En studie av mynt på Norra Europas största handelsplats under medeltiden. Kandidatuppsats HT 2021
 

Vikingatid

 

Vikingatid

 • Odebäck: Släktskatt eller inte (3991 Kb)
  Odebäck, Kerstin: Släktskatt eller inte. Skatternas sammansättning under tidig vikingatid (islamiska mynt) , Kandidatuppsats HT 2008.

 

 

Medeltid

 • Lindstedt: Sverige eller Norge (1477 Kb)
  Lindstedt, Janett: Sverige eller Norge? En studie av en brakteatergrupp från 1300-talets mitt, C-uppsats HT 1996.
 
 • Silfverswärd Dahlgren: Kungens Kristna Mynt (821 Kb)
  Silfverswärd Dahlgren, Clara: Kungens kristna mynt. En analys av kristen symbolik och dess innebörd på vikingatida skandinaviska mynt, Uppsats (II) i Arkeologi VT2021
 

Vikingatid

 • Ajax: Irländska mynt i svenska fynd (630 Kb)
  Ajax, Maud: Irländska mynt i svenska fynd. En studie av de vikingatida depåernas innehåll av irländska mynt, Arkeologi II VT 2015.
 • Bjarnestam: Myntprägling i 800-talets Birka? (1262 Kb)
  Bjarnestam, Jesper: Myntprägling i 800-talets Birka? En studie utifrån forskningshistorik, korologi, ikonografi och senare års fynd av vikingatida nordiska mynt, Kandidatuppsats i arkeologi HT 2022.
 • Burman: Silverskatter i Tjust, Småland (987 Kb)
  Burman, Cecilia: Silverskatter i Tjust, Småland. En undersökning av koncentrationen av vikingatida silverskatter i Tjust, Uppsats (II) Arkeologi, VT 2016.
 • Rönnlöf: Myntbruk i Sigtuna 995-1260 (1716 Kb)
  Rönnlöf, Jesper: Myntbruk i Sigtuna 995–1260. Arkeologisk analys av mynt-, våg- och viktfynd från Trädgårdsmästaren 9 & 10, Kandidatuppsats i arkeologi HT 2020.

Medeltid

 • Andersson.L: Klosterfynd (2023 Kb)
  Andersson, Linda: Klosterfynd. En jämförande studie mellan myntfynd i medeltida kloster och kyrkor på landsbygden, B-uppsats VT 1996.
 • Fridh: Mynten på ön (3254 Kb)
  Fridh, Susanne: Mynten på ön. En studie av de mynt från 1150-1699 som hittats i lösfynd och hopade fynd på Gotland, Masteruppsats i arkeologi VT 2014.
 • Hult: Senmedeltida örtugar och fyrkar (1236 Kb)
  Hult, Louise: Senmedeltida örtugar och fyrkar; Fynden i Sverige ca 1370 – 1520; En jämförande studie, Uppsats (II) i Arkeologi, VT 2012.
 • Laurén: Naverstad, kyrka och mynt (2941 Kb)
  Laurén, Annelie: Naverstad, kyrka och mynt. En bohuslänsk kyrkas historia belyst genom dess myntmaterial, C-uppsats HT 1999.

Nyare tid

 • Gerdin: Död pest och pina (2791 Kb)
  Gerdin, Valdemar: Död, pest och pina! Myntskatter och Nordiska sjuårskriget, Kandidatuppsats HT 2009.
 • Gerdin: Vad hände sen? (1425 Kb)
  Gerdin, Valdemar: Vad hände sen? Fynd av efterreformatoriska mynt i svenska landsortskyrkor 1521-1611. Uppsats Arkeologi II, VT 2009.
 • Ruhne: Bilden som budskap (3518 Kb)
  Ruhne, Sofia: Bilden som budskap. Myntningen i Sverige 1568-1611, Magisteruppsats HT 2004. *(Skriven vid Historiska institutionen, Stockholms universitet)

Allmänt

 • Callenberg: Myntskatter i kristna gravar (544 Kb)
  Calleberg, Kerstin: Myntskatter i kristna gravar? Tolkningar om varför det förekommer myntskatter i kristna gravar när de inte borde finnas där, Uppsats (II) i arkeologi, VT 2015

 

 

Vikingatid

 • Elfver: Andernach_Kungens och_eller hertigens myntort (4318 Kb)
  Elfver, Frédéric: Andernach - kungens och/eller hertigens myntort? En kronologisk och metrologisk studie av den tyska myntningen i Andernach,Oberlothringen, baserad på svenska skattfynd C-uppsats HT 1997.
 • Frid: mynten från Goslar (3411 Kb)
  Frid, Marcus: Mynten från Goslar. Den kungliga myntningen i Goslar under vikingatiden, Kandidatuppsats i Arkeologi, HT 2017.
 • Ruus: Pengar och prelater (4440 Kb)
  Ruus, Lennart: Pengar och prelater. En studie av mynt präglade av Kölns ärkebiskopar under sen vikingatid, C-uppsats 1993.

Medeltid

 
 • Lindblad: ”Engelsmän & Fransoser” (1067 Kb)
  Lindblad, Robin: ”Engelsmän & Fransoser” En studie av högmedeltida engelska, skotska, irländska, flandriska och franska mynt i svenska fynd, B-uppsats VT 2007.
 

Folkvandringstid

Vikingatid

 • Lindstedt:Vikingatida mynt i gravar. (1089 Kb)
  Lindstedt, Janett: Vikingatida mynt i gravar. Ett försök att belysa kristnandeprocessen på Gotland och Mälardalen utifrån ett numismatiskt perspektiv, D-uppsats VT 1997.
På denna sida