Stockholms universitet logo, länk till startsida

Är du vår nya kollega?

Vi söker nu universitetslektorer i konstvetenskap! Sista ansökningsdag: 2021-10-18.

Lärare och studenter. Foto: Viktor Gårdsäter.

Inom ämnet Konstvetenskap bedriver ett tjugotal anställda lärare och forskare samt knappt tio doktorander, forskning och undervisning från tidigmodern tid till samtid, vilket omfattar såväl konsthistoriens klassiker, som design och arkitektur. Företrädare för ämnet är framgångsrika i att förvärva externa forskningsmedel och deltar aktivt i såväl nationella som internationella forskarnätverk och samarbeten. Ämnet erbjuder en bred uppsättning kurser på grundnivå och avancerad nivå med möjlighet till mastersexamen genom två internationella mastersprogram i konstvetenskap, varav ett med särskild inriktning på teknisk konstvetenskap och konstmuseet. Utöver detta bedrivs dessutom undervisning i samverkan med andra institutioner vid Stockholms universitet, samt med kulturinstitutioner i Stockholm som exempelvis museerna.

Ämnesbeskrivning

Konstvetenskap innebär traditionellt studiet av konsthistorien, estetiska objekt och visuella uttryck i historiskt och stilistiskt sammanhang samt konsten ur såväl samhälleliga som filosofiska perspektiv. I dag omfattar ämnet konst, arkitektur och visuell kultur i vid mening, samt kritiska perspektiv på kultur. Konstvetenskapen står i ett dynamiskt förhållande till en definition av konst och visuell kultur som är i ständig utveckling.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning på hög nationell och internationell nivå. Vi söker en universitetslektor i konstvetenskap och en universitetslektor i konstvetenskap med inriktning mot äldre perioder, från antiken till tidigmodern tid.

Institutionens anställda förväntas delta i institutionens interna arbete, inklusive övergripande administrativa uppgifter. Institutionens anställda förväntas också aktivt söka externa forskningsmedel samt skapa goda kontakter till forskarsamhället, nationellt och internationellt. Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Läs platsannonserna och sök jobb hos oss:

Universitetslektor i konstvetenskap

Universitetslektor i konstvetenskap med inriktning mot äldre perioder