Stockholms universitet

Återgång till campus

Från och med den 1 november 2021 kommer undervisningen vid Juridicum i huvudsak att vara campusbaserad. Detta gäller för kurser som inleds vid detta datum eller senare.

studenter vid campus
Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Till studenter vid Juridiska institutionen:

Undervisningen under B-perioden ska vara huvudsakligen campusbaserad. Undantag kan ske för webbaserade storföreläsningar och seminariegrupper för personer i riskgrupp. Det innebär att kurser som påbörjas den 1 november eller senare ska vara campusbaserade medan kurser som påbörjats tidigare ska fortsätta webbaserade. 

Läs mer om formerna för höstterminens undervisning