Stockholms universitet logo, länk till startsida

Återgång till undervisning och examination på campus

Den 24 september informerade universitetets ledning om hur SU ska agera med anledning av att corona-restriktionerna lyfts den 29 september.

Stockholms universitet uppmanar samtliga studenter och medarbetare att vaccinera sig om möjligt, samt följa Folkhälsomyndighetens råd för att hindra smittspridning. Enligt Folkhälso-myndighetens rekommendationer bör man stanna hemma vid misstanke om covid.

För vår institution innebär beslutet att återgå till campus att:

  • Från VT2022 ska alla kurser som regel ges på campus.
  • All undervisning och examination sker digitalt under HT2021 enligt tidigare beslut.
  • Begränsningar i antalet studenter som får vistas i våra lokaler tas bort, samt att vi även tar bort rekommendationer om att hålla 2 meters avstånd.
  • Institutionsledningen förutsätter att personal och studenter agerar med försiktighet och omtanke.
  • Institutionsledningen beslutar vidare att under hösten 2021 låta dörrarna vara öppna/låsta enligt nuvarande regler för 4A respektive 4B. Detta eftersom vi inte är tillbaka fullt på campus under hösten och för att Kräftriket ligger avsides.
  • Uppdelningen med specifika veckodagar för när studenter i våra fyra ämnen samt MA-studenter kan vistas på vårt campus kommer att fortsätta under höstterminen.
    (Se indelningen under rubriken Öppet campus för studenter nedan) Denna uppdelning gäller inte under VT2022 under förutsättning att arbetet återgår till campus i enlighet med de beslut som har tagits.

Öppet campus för studenter

Under höstterminen 2021 kommer vi att hålla öppna lokalerna i Kräftriket 4A så att studenter kan komma till campus och studera tillsammans. Det är viktigt att alla studenter tar del av informationen och följer de regler som institutionen sätter upp. Dessa regler följer Folkhälsomyndighetens, SU:s och institutionens policy och om reglerna inte efterföljs kan verksamheten med öppna lokaler i Kräftriket 4A dras tillbaka.

Institutionens SI-verksamhet (Supplemental Instruction eller Samverkans-Inlärning) för studenter på termin 1 kommer också att rymmas inom ramarna för denna policy.

Tanken är att öppna Kräftriket 4A under höstterminen för alla aktiva studenter som studerar termin 1, 3, 5 och studenter vid masterprogrammen i Asien- och Mellanösternstudier. Varje veckodag viks för en av våra språksektioner, och en dag viks för MA-studenter.

Arabiska: måndagar 9:30–16 för studenter på termin 1, 3 och 5.
Kinesiska: tisdagar 9:30–16 för studenter på termin 1, 3 och 5.
Japanska: onsdagar 9:30–16 för studenter på termin 1, 3 och 5.
Koreanska: torsdagar 9:30–16 för studenter på termin 1, 3 och 5.

I aulan kommer vi att ta in maximalt 50 personer, i sal B kommer det att finnas plats för 15 personer, i uppehållsrummet på plan 2 maximalt 6 personer, och sedan kommer det att finnas ett fåtal studieplatser utanför aulan. Institutionen tittar också på möjligheten att även öppna vissa delar av Asienbiblioteket.

Institutionen sätter upp anslag om maximalt antal personer i respektive sal och institutionens regler för denna verksamhet. Handsprit kommer att tillhandahållas av institutionen.

Innanför ingången 4A anslås vilka ämnen som har tillgång till rummen vilka dagar.

Det är av största vikt att vi alla följer givna rekommendationer och restriktioner. Denna verksamhet är till för er studenter, och vi kan endast upprätthålla verksamheten om våra regler följs.

• Var endast med på ”ditt” ämnes dag.
• Tänk på att inte vara fler än vad som anges utanför eller i lokalen.
• Håll avstånd.
• Tvätta ofta händerna och använd handsprit.
• Använd munskydd om du känner dig obekväm utan.

SI-verksamhet

SI-verksamheten kommer att bedrivas i huvudsak i Kräftriket 4A. För de två till studentantalet största ämnena, japanska och koreanska, kommer det även att hållas ett online SI-pass i veckan.

SI-verksamheten inleds höstterminens andra vecka (den vecka som börjar 6 september).

Arabiska: måndagar 14–15:30 i Kräftriket 4A
Kinesiska: tisdagar 14–15:30 i Kräftriket 4A
Japanska: onsdagar 13:30–15 på campus; fredagar 14:30–16 via Zoom.
Koreanska: torsdagar 15–16:30 på campus; tisdagar 12–13:30 via Zoom.

Som registrerad student hittar du mer information i läroplattformen Athena.

Information för Masterstudenter om öppet campus (på engelska)