Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ökat antal sökande till SU:s internationella masterprogram

För Stockholms universitet är årets antal ansökningar till internationella masterprogram det högsta sedan 2011 då avgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES-området infördes.

Den 15 januari hade Stockholms universitet fått in 16 842 ansökningar till utbildningsprogram som startar hösten 2021. Det är en ökning med 13 procent i jämförelse med 2020, och en ökning med 36,6 procent i jämförelse med 2019.

De sökande hade tid på sig att fram till den 1 februari betala avgiften och skicka in ytterligare dokumentation. Ny statistik från UHR tyder på en ökning även vad det gäller antalet sökande som betalat anmälningsavgift eller styrkt avgiftsfrihet jämfört med samma tidpunkt förra året (+15,5 procent).

 

Sökande från hela världen

Studenter från länder världen runt har sökt till Stockholms universitet. Här visas vilka länder som hade fler än 200 sökande vid sista anmälningsdag. 

 • Nigeria (1302)
 • Pakistan (1155)
 • Indien (780)
 • Storbritannien (646)
 • Tyskland (627)
 • USA (556)
 • Sverige (544)
 • Kina (508)
 • Bangladesh (497)
 • Ghana (497)
 • Nederländerna (340)
 • Grekland (295)
 • Iran (265)
 • Kamerun (245)
 • Indonesien (239)
 • Spanien (232)
 • Frankrike (228)
 • Turkiet (213)
 • Kenya (207)
 • Sydafrika (202)
 

Mest populära studieprogram

Masterprogrammen med högst antal ansökningar är:

 • Masterprogram i beslutsanalys och data science (1090)
 • Masterprogram i informationssäkerhet (906)
 • Magisterprogram i IT-projektledning (875)
 • Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning (831)
 • Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi (769)
 • Masterprogram i marknadsföring (764)
 • Masterprogram i nationalekonomi (729)
 • Masterprogram i data- och systemvetenskap (658)
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap, Samhälleliga och individuella perspektiv (626)
 • Masterprogram i management, organisation och samhälle (623)
 • Masterprogram i marknadskommunikation (621)

Totalt har 84 729 studenter sökt till masterstudier som startar hösten 2021 vid svenska universitet i den internationella ansökningsomgången, en minskning med 0,2 procent jämfört med 2020.