Stockholms universitet logo, länk till startsida

Öppna rum – en samtalsfestival om konst och forskning

Mårten Snickare, professor i konstvetenskap och Staffan Bergwik, professor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik medverkar i samtalsfestivalen Öppna rum från den 23 oktober, som nu kan ses i efterhand.

Kan människan optimeras? Hur har hanteringen av fakta kring Covid-19 blivit ett verktyg för politiska intressen? Kan och ska vi verkligen mäta nyttan av konst och forskning? Och hur hjälper en kris oss att tänka nytt?

Ett heldagsprogram med samtal där konstnärer och forskare möts för att tänka nytt tillsammans kring samtidens utmaningar.

"Öppna rum" är ett samarbete mellan konsthallen Accelerator och förlaget Volante. En dag tillägnad öppna samtal där studenter och allmänhet möter professorer och konstnärer i dialog om vårt samhälles utmaningar och möjligheter. Högt i tak, fritt spelrum för nya perspektiv och idéer.

Se samtalen här

Program

  • "Sifferdjur: En sund själ i en optimerad kropp?" Micael Dahlen, författare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, i ett samtal med konstnären Fathia Mohidin om vilka beslut och metoder som leder till mentalt välbefinnande. Var går gränsen mellan hälsosam livsstil och besatthet? Moderator: Mårten Snickare, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.
  • "Efter covid: Samma munskydd här som där?" Vetenskapsjournalisten Emma Frans samtalar med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet om hur Covid-19 inte bara var en kris för folkhälsan utan även en informationskris, där forskning och vetenskap ställdes mot politiska intressen. Moderator: Ester Pollak, professor i journalistik vid Stockholms universitet.
  • "Kreativ friktion: Varför gör motstånd att vi tänker nytt?" Kulturjournalisten Jan Gradvall sammanför Carolina Frände, teaterregissör och doktorand vid Stockholm Business School med Staffan Bergwik, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, i ett samtal om hur kunskap blir till.
  • "Konst och forskning: Det omätbaras renässans?" Författaren och professorn i filosofi vid Södertörns högskola Jonna Bornemark i samtal med konstnären Hanni Kamaly om att hantera och värdera det irrationella inom konst och forskning. Moderator: Naima Chahboun, poet och doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet.