Stockholms universitet logo, länk till startsida

1 000 nya studieplatser i Albano hösten 2021

Hösten 2021 påbörjas inflyttningen i universitetets lokaler i Albano och där skapas 1 000 nya studieplatser – vilket innebär ett tillskott av studieplatser även efter att hyresavtalet för Studentpalatset sagts upp. 

För Stockholms universitet är formella och informella studiemiljöer en prioriterad fråga och att utveckla dessa uttrycks tydligt i den lokalförsörjningsplan som universitetsstyrelsen beslutade om i april i år. I planen nämns bland annat att universitetets verksamheter ska lokaliseras till Frescati och Albano samt att Studentpalatset frånträds när hyresavtalet löper ut år 2022.

Närmare 4 000 studieplatser från hösten 2022

När campus Albano (Hus 2 och 4) tas i bruk hösten 2021 blir det cirka 1 000 nya studieplatser. Utöver dessa platser tillkommer caféer, restauranger och lärosalar som kan utnyttjas när där inte pågår undervisning. I realiteteten innebär detta närmare 4 000 nya studieplatser från hösten 2022, då även Hus 1 tas i bruk. Platserna blir ett viktigt tillskott till de studieplatser som finns idag. 

Fyra studenter sitter och diskuterar vid ett bord.
Studieplatser främjar lärande genom spontana möten mellan studenter. Foto: Henrik Berglund

– Jag är övertygad om att utökningen av studieplatser kommer att välkomnas. Platserna är viktiga för socialisation och reflektion som främjar lärande genom spontana möten mellan studenter med olika bakgrund och studieinriktningar vid universitetet, säger Lena Lundqvist, fastighetsdirektör, Stockholms universitet.
 

Universitet står även inför ökande hyreskostnader. Det handlar om hyreshöjningar uppåt 25 procent de kommande två åren och med anledning av detta finns ett tydligt uppdrag att se över kontrakt som löper ut. Hyresavtalet avseende Studentpalatset är ett sådant eftersom det löper ut i augusti 2021. Vi har erbjudit andra berörda lärosäten att ta över kontraktet men ingen har visat intresse för det. 
 
– Universitetets grundhållning är att lägga pengar på våra studenters undervisning – inte på hyror. Det är något som vi tror att studenterna uppskattar, säger Eino Örnfeldt, universitetsdirektör, Stockholms universitet.