Stockholms universitet logo, länk till startsida

100-årsjubileum för rösträtten - En historieskrivning som utmanas

Den 26 januari 1921 fattade Sveriges Riksdag beslut om allmän och lika rösträtt. Dagen och året firas av Riksdagen och det sätter fokus på demokratins utveckling. Men en rad rösträttshinder kvarstod efter 1921. I samband med rösträttens jubileum pågår ett tärvetenskapligt forskningsprojekt från 2018-21, med forskare från ämnena idéhistoria, historia, ekonomisk historia och statsvetenskap. Projektet utmanar den gängse historieskrivningen, enligt vilken rösträttskampen i Sverige nådde sitt mål genom reformerna 1918−1921.

Nya perspektiv på demokratiseringsprocessen

Annika Berg, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

Efter 1921 kunde man fortfarande hindras från att rösta på grund av att man hade fått en straffpåföljd, blivit omyndigförklarad, gått i konkurs eller stod under fattigvårdsförsörjning. I det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921” ges nya perspektiv på demokratiseringsprocessen i Sverige.

I vår utkommer antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 [arbetstitel], på Makadam förlag. Redaktörer är Annika Berg, Institutionen för kultur och estetik och Martin Ericsson, Historiska institutionen vid Lunds universitet.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet och de medverkande forskarna