Stockholms universitet

133 miljoner till forskning inom naturvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om årets projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknik. 34 forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag om sammanlagt drygt 133 miljoner kronor.

Arrheniuslaboratoriet
Arrheniuslaboratoriet. Foto: Ingmarie Andersson

De 34 bidragen till Stockholms universitet fördelas på 28 projektbidrag och 6 etableringsbidrag om sammanlagt drygt 133 000 000 kronor.

 

Projektbidrag

Claes Andréasson, MBW: En uråldrig biosyntesväg för eEF1A säkrar cellers proteinsyntes, 3 640 000 kr;  
 
Alexander Balatsky, Nordita: Quantum Rectification, 4 215 000 kr;   

Lennart Bergström, MMK: Termiskt isolerande och fuktbeständiga skum från återvunnet organiskt avfall, 3 800 000 kr;    

Sabrina Büttner, MBW: Ett cellulärt kvalitetskontrollsystem för felveckade membranproteiner, 4 000 000 kr;    
Henrik Cederquist, Fysikum: Fullerener och PAH-molekyler - egenskaper och reaktioner, 3 700 000 kr;    

Helen Coxall, Inst. för geologiska vetenskaper: Arktiska oceanen blev tempererad under gångna tiders varma klimat, 4 000 000 kr;  
 
Mateus de Oliveira Oliveira, DSV: Algoritmer för den nära kvantberäkningseran, 4 200 000 kr;
    
David Diez del Molino, Zoologiska inst.: Ett sekel av genomisk erosion och anpassning hos insektspollinatörer, 3 690 000 kr;    

Elena Gorokhova, ACES: Endogen produktion av metylkvicksilver: konsekvenser för biomagnifiering i pelagiska näringsväv, 3 920 000 kr;    

Markus Janson, Inst. för astronomi: Nya metoder för studier av planeters bildande, 3 900 000 kr;  
 
Sofi Jonsson, ACES: Kvicksilver i Norra ishavet: Nya insikter om kvicksilverbelastning och sedimentationsprocesser, 3 840 000 kr;    

Agnes Karlsson, DEEP: Ny användning av ämnesspecifika isotoptekniker i stressekologisk forskning, 3 800 000 kr;  
 
Malin Kylander, Inst. för geologiska vetenskaper: Fångad av en stormvind: Stormvariation i nordvästra Europa under de senaste 10.000 åren, 3 712 000 kr;    

Airi Lampinen, DSV: Delad användning av intim teknik, 3 800 000 kr;   

Matthew MacLeod, ACES: MμPPET - En modell av mikroplastförorening av jorden, 3 800 000 kr;    

Jonathan Martin, ACES: Högeffektiv Analys och Högfrekvent Provtagning för Kemisk Exposomik (HiChem), 3 733 000 kr;    

Douglas Nilsson, ACES: Emissioner av Havsspray - Olösta Nyckelprocesser och Tecken på Respons på Förändrat Klimat (SEAKER-CC), 3 840 000 kr;    

Anders Nilsson, MBW: Sökandet efter Ursprunget till Vattens Anomala Egenskaper, 4 215 000 kr;    

Berit Olofsson, Organisk kemi: Utveckling av hållbara syntesmetoder genom att kombinera mekanokemi med hypervalent jodkemi, 4 600 000 kr;   

Foivos Perakis, Fysikum: Lösning av icke-jämviktsbiomolekylära övergångar med koherenta röntgenstrålar, 3 883 000 kr;    

Edouard Pesquet, DEEP: Avkodning av ligninkemins roll för växtutveckling, utveckling och motståndskraft mot torka, 3 640 000 kr;    

Olof Sisask, Matematiska inst.: Additiv struktur via slumpmässiga urval, 3 632 000 kr;  
 
Jörgen Sjölin, Fysikum: Experimentella tester av elektrosvag baryonsyntes vid LHC, 3 900 000 kr;    

Tanja Slotte, DEEP: Convergent evolution och förlust av distyli - genetisk bas och genomiska följder, 4 100 000 kr;  
 
Jesper Sollerman, Inst. för astronomi: Supernovor med Vera Rubin teleskopet, 3 900 000 kr;  
 
Sarah Steimer, ACES: Utsläpp vid bromsslitage - en dold källa till flyktiga organiska föreningar och sekundära partiklar, 4 000 000 kr;    

Sofia Tirabassi, Matematiska inst.: Generisk forsvinning och karakterisering av semiabelska varietater, 3 632 000 kr;    

Neus Visa, MBW: Exosomens roll i gentranskription och DNA-reparation, 4 000 000 kr.

 

Etableringsbidrag

Zhaohe Watse Sybesma, Nordita: Studier av de Sitter-rumtidens kvantmekaniska natur, 4 000 000 kr;  
 
Adur Pastor Yabar, Inst. för astronomi: Begränsning av utlösande förhållanden och kromosfärisk energideposition i solutbrott, 4 000 000 kr;    

Johannes Heiny, Matematiska inst.: Högdimensionella extremvärden och strukturer för slumpmatriser, 4 000 000 kr;    

Sara Marie Blichner, ACES: Processutvärdering för att minska osäkerheten i klimatmodeller, 4 000 000 kr; 
   
Elias Broman, DEEP: Samhällssuccession och utsläpp av växthusgaser i syrefattiga sediment, 4 000 000 kr;   
Camille Akhoudas, Inst. för geologiska vetenskaper: Arktiska oceanens kolcykel och dess svar på förändringar i havsdynamik och färskvatteninflöden i ett varmare klimat, 4 000 000 kr.    

Samtliga VR-bidrag inom naturvetenskap och teknik