Stockholms universitet logo, länk till startsida

16 forskare får forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat vilka forskare som får medel i årets ordinarie utlysning. Forskare vid Stockholms universitet tilldelas drygt 38 miljoner kronor för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Höstlöv i närbild. I bakgrunden skymtar Södra huset.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet


Riksbankens Jubileumsfond delar i årets stora utlysning ut drygt 370 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Följande forskare vid Stockholms universitet får bidrag:

Infrastruktur för forskning

Ulrika Djärv, Institutionen för Svenska och flerspråkighet: ”A Lexicon of Medieval Nordic Law 2.0”, 1 304 000 kr.

Projektbidrag:

Andreas Sundström, Företagsekonomiska institutionen: ”AI i verksamhetsstyrning: Synergier och spänningar mellan nya analysverktyg och förändrade förhållningssätt till styrning”, 3 881 000 kr.
 
Lydia Wistisen, Institutionen för kultur och estetik: ”Barnet i skräpocen: Soptematik, avfallsestetik och miljöetik i svensk barnkultur 1969–1977”, 2 367 000 kr.
 
Andreas Widholm, Institutionen för mediestudier: ”Den politiska kommunikationens hybridisering: Politiserade nyhetsformat och journalistikens gränser”, 2 906 000 kr.
 
Kristoffer Noheden, Institutionen för mediestudier: ”Dokumentär surrealism: Natur, urbanitet, subjektivitet”, 1 928 000 kr.
 
Helena Tolvhed, Historiska institutionen: ”Högerns kvinnor och jämställdheten: Framväxten av marknadsliberal feminism i Sverige 1970–1990”, 2 613 000 kr.
 
Gunnar Björnsson, Filosofiska institutionen: ”Orsakande som sekundär relation”, 2 852 000 kr.
 
Yoko Yamazaki, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska: ”Resande röster – nya perspektiv på utvecklingen av diates i baltiska, slaviska och germanska språk”,  2 290 000 kr.
 
Egil Asprem, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap: ”Romska minoriteter i den europeiska magihistorien: Transnationella förbindelser mellan ras, klass, kön och det ockulta, ca 1417 till 1900”, 2 737 000 kr.
 
Ellen Marklund, Institutionen för lingvistik: ”Statistisk inlärning och automatisk beräkning av mönster i ljudsekvenser”, 4 313 000 kr.
 
Maaike Van der Vleuten, Institutet för social forskning: ”Varför kvarstår könsskillnader i arbete och omvårdnad om barn? Föräldrars arbetsfördelning i olika familjetyper”, 4 949 000 kr.

RJ Sabbatical

Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: ”Utbildning och omsorg för de yngsta barnen på vetenskaplig grund: Erfarenheter från praktiknära och evidens-baserad forskning”, 1 494 000 kr.
 
Ferdinando Sardella, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap: ”Migrationen till västvärlden och globaliseringen av Chaitanya vaishnavism samt dess gradvisa återkomst till Bengalen, Indien”, 790 000 kr.
 
Mauro Zamboni, Juridicum: ”En middle range –teori för lagstiftning i en globaliserad värld”, 719 000 kr.
 
Thomas Götselius, Institutionen för kultur och estetik: ”Författarens hand. Till handskriftens litteraturhistoria”, 1 407 000 kr.
 
Katrin Ahlgren, Institutionen för språkdidaktik: ”Att leva mellan språk: poetiska representationer av migrationserfarenheter”, 1 617 000 kr.
 

Läs mer om anslaget hos Riksbankens Jubileumsfond.