I Skolverkets kommentarer till läroplanen för grundskolan framställs naturvetenskapen som en ideologi bland andra, skriver Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet tillsammans med tre andra forskare och debattörer på DN Debatt. De menar att det är helt avgörande att lärare får redskap för att träna eleverna i att skilja det som vilar på god vetenskaplig grund från spekulation och desinformation. Skolan måste vara tydlig med vad vetenskapen säger, vad som är byggt på god evidens och vad som inte är det. Därför, menar skribenterna, är det hög tid att lagstiftare, skolledare och lärare engagerar sig i frågan.

Läs hela debattartikeln här: http://www.dn.se/debatt/pseudoteorier-jamstalls-med-etablerad-vetenskap/

Skolverket skriver om kommentarer till kursplanerna

I en replik på DN Debatt har Skolverket sedan meddelat att dert ska skriva om kommentarerna till kursplanerna. Läs repliken.