Stockholms universitet logo, länk till startsida

2021 Hadding Award, Lunds Fysiografiska Sällskap

Barbara Wohlfarth har tilldelats Assar Hadding Pris

two scientists sitting on the grass and talking
Jan Lundqvist and Barbara Wohlfarth, Pilgrimstad during the excavation in summer 2007. Photo: Private

Prismotivering

Prisnämnden för 2021 års Assar Hadding Pris föreslår att årets pris tilldelas professor Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet. Efter sin disputation vid Kölns universitet, Tyskland 1986 med en avhandling om senkvartära avlagringar i Schweiz (Das jüngere Quartär im Schweizer Seeland) arbetade Wohlfarth (f. 1956) några år bl.a. med ingenjörsgeologi vid ETH-Zürich innan hon kom till Lunds universitet 1991, först som gästforskare och sedan som forskningsassistent och docent vid Geologiska institutionen. Sedan 2002 är Wohlfarth professor vid Stockholms universitet, först vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och från 2007 vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Under denna tid har hon också varit dekan för Sektionen för geo- och miljövetenskaper, Stockholms universitet. Wohlfarth är sedan 2012 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och har bl.a. varit ordförande för svenska UNESCO/IGCP kommittén och för Sveriges geologiska förening.

Stort grattis från hela institutionen (Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholm universitet).

Kungliga Fysiografiska Sällskapets