Stockholms universitet logo, länk till startsida

2021 och 2022 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi

• - Forskning om mekanismerna bakom våldet i socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade områden belönas 2021 • - Forskning om adekvat behandling under och efter fängelsetiden, för att minska risken för återfall i brott, belönas 2022

The Stockholm Prize in Criminology är världens största och mest prestigefyllda pris inom området kriminologi. Priset har delats ut sedan 2006 och går till den, eller dem, som gjort framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller som praktiskt tillämpat sådan för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna. Prissumman är årligen en miljon kronor. 


För 2021 tilldelas utmärkelsen Elijah Anderson (USA) för hans observationer och analyser av mekanismer bakom våldet i socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade områden som starkt bidragit till vår förståelse för hur olika typer av sociala interaktioner bland unga människor, leder till våld. 


2022 års pristagare är Francis Cullen och Peggy Giordano (USA) vars forskning visar på betydelsen av adekvat behandling under och efter fängelsetiden för att minska risken för återfall i brott. Deras forskning har även bidragit starkt till utveckling av kriminologisk teoribildning. 


(2021) Elijah Andersons forskning handlar om några av vår tids mest angelägna frågeställningar; etnicitet, klass och individens villkor i urbana miljöer. Hans forskning kan hjälpa oss att förstå hur våldet uppstår i segregerade urbana miljöer där fördomar och blockerade möjligheter gör att status och heder kan bli viktigare än livet i sig, både det egna och andras. Utan sådana insikter är det svårt att utforma adekvata åtgärder mot kriminellt gängvåld, såväl i USA som i svenska städer. 


Andersons första bok, "A Place on the Corner", är en studie av unga svarta mäns sociala relationer i ett storstadsghetto. Hans andra böcker; ”Streetwise”, som handlar om etniska- och klassrelationer i en gentrifierad stadsdel i Philadelphia och ”Code of the Street”, som undersöker våldets natur i innerstaden. Hans senaste bok, "The Cosmopolitan Canopy”, är en studie av det offentliga rummet som beskriver hur olika människor möts i stadsmiljöer och kommer överens eller inte. Sådana urbana platser kan nu observeras inte bara i USA, utan i städer runt om i världen, inte minst i Sverige. 


(2022) Francis Cullen och Peggy Giordano har var för sig bedrivit omfattande kriminologisk forskning som rör både orsaker till brott och samhällets åtgärder för att bekämpa och förebygga brott. Bland annat har de studerat faktorer som leder till att lagöverträdare inte återfaller i brott. Cullen har bl.a. visat att att fängelse i sig inte minskar brottsligheten men att rätt sorts behandling under och efter fängelsestraffet kan göra stor skillnad. Cullens forskning på detta område var synnerligen viktig under den s.k. ”nothing works tiden” då både forskare och politiker trodde att återfall i brott inte kunde förebyggas. Cullen och andra forskare visade med hjälp av noggranna genomgångar av forskning att det vist finns möjligheter att förebygga återfall både inom fängelserna och efter frigivning. 


Även Peggy Giordano har intresserat sig för förutsättningarna för att en individ ska upphöra med sitt brottsliga beteende. Hon har bl.a. funnit att förutsättning för en lyckad rehabilitering är att individen genomgår en ”kognitiv förvandling” alltså på djupet ändrar sin syn på sig själv och sin omvärld. 


Behandling av brottsaktiva individer måste alltså sträva efter att åstadkomma en sådan förvandling. Under sin låga forskningskarriär har Giordano med hjälp av blandad, kvantitativ och kvalitativ metodik undersökt livsloppen hos en större grupp av grovt kriminella individer och studerat de processer som leder till att de förr eller senare upphör med sin brottslighet. I en tid när kraven på höjda straff ökar visar de två pristagarnas forskning att de är viktigt att inte tappa frågan om straffets innehåll ur sikte. 


Om pristagarna
Elijah Anderson är professor i sociologi och afroamerikanska studier vid Yale University, där han undervisar och leder Urban Ethnography Project. Född 1943 i Missouri, fick Anderson sin B.A. från Indiana University Bloomington, sin M.A. från University of Chicago och sin doktorsexamen från Northwestern University. 


Francis T. Cullen är professor emeritus vid University of Cincinnati's School of Criminal Justice. Född i Boston 1951 fick han sin B.A. från Bridgewater State College, och hans M.A. och Ph.D. i sociologi från Columbia University. Han har undervisat vid University of Cincinnati sedan 1982. Han har varit ordförande för både Academy of Criminal Justice Sciences och American Society of Criminology. Han fick ASC: s Sutherland Award 2010 och har varit redaktör för både Justice Quarterly och Journal of Crime and Justice. 


Peggy C. Giordano är professor emeritus i sociologi vid Bowling Green State University, där hon har undervisat sedan 1974. Hon har alla sina examen i sociologi: BA från University of Missouri, M.A. och Ph.D. från University of Minnesota. Hennes forskning har varit inriktad på problembeteenden hos ungdomar och unga vuxna, särskilt ungdomsbrottslighet och våld i nära relationer. 


Om ”The Stockholm Prize in Criminology” 
The Stockholm Prize in Criminology är ett internationellt pris som instiftats av den svenska regeringen och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delas ut för framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna. 


Prisets syfte är att främja ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå, en mer effektiv och human politik gällande behandlingen av brottslingar, ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder både inom rättsväsendet och det civila samhället, praxis för hjälp till brottsoffer samt till förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet. 


Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare. Prisceremonin hålls årligen i juni och sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Prissumman är 1.000.000 kronor. På grund av pandemin meddelades ingen vinnare för 2021 förrän nu, ett år senare än normalt. Prisvinnarna för 2021 och 2022 kommer att ta emot sina utmärkelser vid prisceremonin i stadshuset i juni 2022. 


För ytterligare information om priset, årets och tidigare års pristagare: www.su.se/kriminologipriset alt. www.criminologysymposium.com 
För ytterligare information, eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: 
Max Lagerbäck, mobil 0722-51 55 50 alt. maxtcb@gmail.com