Stockholms universitet logo, länk till startsida

31 miljoner till två nya forskningsmiljöer

Forskarna Andreas Madestam och Anna Linderholm tilldelas sammanlagt 31 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till två nya forskningsmiljöer.

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap. Av de åtta forskningsmiljöer som tilldelas medel finns två vid Stockholms universitet.

 

Andreas Madestam
Andreas Madestam

Andreas Madestam vid Nationalekonomiska institutionen beviljas 17,6 miljoner kronor till ”Att mäta nationers välstånd. En studie av långsiktig ekonomisk tillväxt med hjälp av historiska flygbilder”. Medsökande är Solomon M. Hsiang, University of California, Berkeley och Anna Tompsett, Nationalekonomiska institutionen Stockholms universitet.

Anna Linderholm vid Institutionen för geologiska vetenskaper beviljas 13.7 miljoner kronor till ”Norra Skandinaviens Pionjärer”. Medsökande är Love Dahlén vid Naturhistoriska riksmuseet och Jan Storå, vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Andreas Madestam beviljades nyligen även 53 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond till samma forskningsprogram.