Stockholms universitet

50.000 kronor till ny kurs i historisk sociolingvistik (HT22) och en pedagogisk plattform

En grupp lärare/forskare från Uppsala, Stockholms och Göteborgs universitet har fått en SLUGU-ansökan beviljad och 50.000 kronor för att utveckla en gemensam kurs i historisk sociolingvistik på avancerad nivå samt en plattform för pedagogiska resurser för detta ämne.

Del av handskrivet brev: "Stockholm den 3/1. Lilla Älskling! Mycken tack för brevet, som var för"
Elva brev som pekar ut Josef Lindqvist som fadern – faderskapsmål 1908. Källa: Stockholms stadsarkiv. SSA/0140_04/Stockholms Rådhusratt/Avd 3/1908: brottmål 27. 1906–1908.

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är företrädd i gruppen genom Jonatan Pettersson, och från Stockholms universitet deltar även Susanne Tienken vid Tyska avdelningen på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (Slabafinity).

Kursen (Historisk sociolingvistik, avancerad nivå, 7,5 hp) kommer att vara förlagd vid Slabafinity, men den ska vara öppen för studenter med annan språklig ämnestillhörighet, till exempel studenter som läser svenska/nordiska språk. Kursen ges preliminärt hösten 2022.

Se även om den fristående kursen:

Historisk sociolingvistik på grundnivå

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin
Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin
Susanne Tienken
Susanne Tienken

Jonatan Pettersson

Susanne Tienken

 

Om SLUGU

SLUGU är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet, och man utlyste under vintern 2020/2021 möjligheten att söka utvecklingsmedel för pedagogiska samarbetsprojekt mellan de olika universiteten.  Syftet var att stötta satsningar för att höja kvaliteten på utbildningarna inom humaniora, språk och teologi, exempelvis genom att möjliggöra en bredare miljö för både studenter och lärare.

Våra kurser i nordiska språk med historisk inriktning

Publicerad på vår webbplats 2021-12-05.