Stockholms universitet

7,9 miljoner kronor från Formas till miljörättslig forskning

Anna Christiernsson, docent i miljörätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, har beviljats 7 963 113 kr för projektet ”Legal perspectives on landscape planning for a sustainable climate change transition”.

Södra huset vid campus Frescati
Södra huset vid campus Frescati . Foto: Ingmarie Andersson

Projektet beviljades medel inom utlysningen "Samhällsplanering för omställning" som stödjer sammanlagt 19 forskningsprojekt som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Läs mer om Formas bidragsbeslut

Läs mer om Anna Christiernsson