Stockholms universitet logo, länk till startsida

90 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har beslutat om årets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap samt tidskriftsbidrag. Stockholms universitet tilldelas närmare 90 miljoner kronor.

Foto: Sören Andersson
Foto: Sören Andersson

Vetenskapsrådet har beviljat Stockholms universitet 19 projektbidrag, varav ett för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Det sammanlagda bidragsbeloppet är 89 683 000 kronor.

De som tilldelas bidrag är:
Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen: ”Utsatthet i longitudinella data: ett geografiskt perspektiv”, 4 000 000 kr;

Siddartha Aradhya, Sociologiska institutionen: ”Integrationsdynamik – arbetslöshet, fattigdom, och segregering”, 3 900 000 kr;

Erik Bihagen, SOFI: ”Karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt: från stabilitet till instabilitet?”, 4 053 000 kr;

Sabina Cehajic-Clancy, Psykologiska institutionen: ”Pro-social reglering av intergruppsrelationer genom moraliska exempel: från mekanism till mänskligt beteende”, 5 300 000 kr;

Eugene Costello, Inst. för arkeologi och antikens kultur: ”Göda kapitalismen och möta dess konsekvenser? Utmarksbete på Irland och i Sverige 1350-1850 e. Kr.”, 4 360 000 kr;

Sebastian Enqvist, Filosofiska institutionen: ”Cirkulära resonemang: en undersökning om icke-välgrundade bevis”, 2 809 000 kr;

Armita Golkar, Psykologiska institutionen: ”(O)trygghet i tonårshjärnan”, 5 700 000 kr;

Karolina Grzech, Institutionen för lingvistik: ”En dialogbaserad teori för evidentialitet”, 4 456 000 kr;

Julie Lasselin, Psykologiska institutionen: ”Ta vara på vårdgivarens beteende för att förbättra hälsoutfall: en experimentell, randomiserad, kontrollerad crossover-studie”, 3 750 000 kr;

Henrik Liljegren, Institutionen för lingvistik: ”Gawarbati – dokumentation av ett hotat språk i Hindukush”, 4 251 000 kr;

Kenneth Nelson, SOFI: ”Politiska och distributiva konsekvenser av den koldioxidfria välfärdsstaten”, 5 992 000 kr;

Gerda Neyer, Sociologiska institutionen: ”Barnafödandeplaner, familjeavväganden och fruktsamhetsfall i Sverige”, 4 473 000 kr;

Ludvig Norman, Statsvetenskapliga institutionen: ”Det demokratiska självförsvarets dilemman i europeisk public service”, 3 283 000 kr;

Mårten Palme, Nationalekonomiska institutionen: ”Effekter av delad vårdnad på föräldrar och barn”, 3 600 000 kr;

Jessica Sjöholm Skrubbe, Institutionen för kultur och estetik: ”Svenska konstnärer på resande fot. Mobilitet, transnationalism och konstnärliga praktiker i det tidiga 1900-talet”, 2 900 000 kr;
Läs mer: Nytt forskningsprojekt om konstnärlig mobilitet

John Sundholm, Institutionen för mediestudier: ”Historierna om visningarna av New American Cinema i Europa, 1964 och 1967-68. De europeiska experimentfilmkulturernas uppkomst och skillnader”, 4 370 000 kr;

Roine Vestman, Nationalekonomiska institutionen: ”Mikro- och makroekonomiska konsekvenser av makrotillsynsåtgärder och penningpolitik”, 2 582 000 kr;

Mattias Villani, Statistiska institutionen: ”Bayesiansk inferens för storskaliga data genom frekvensbaserad sampling – teori och tillämpningar”, 3 304 000 kr.

Dessutom har Anna Sparrman från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen beviljats 16 600 000 kr för ”Barns kulturarv – arkivets visuella röster” (Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar).

Tidskriftsbidrag 2020
Sex av årets åtta inskickade organisationsansökningar för tidskriftsbidrag har beviljats:
”Historisk tidskrift”, 957 000 kr (projektledare: Bo Eriksson, Historiska institutionen);

”Current Swedish Archaeology”, 345 000 kr (projektledare: Alison Klevnäs, Inst. för arkeologi och antikens kultur);

”Etik & Global Politik”, 723 000 kr (projektledare: Eva Erman, Statsvetenskapliga institutionen);

”Högre utbildning”, 627 000 kr (projektledare: Maria Weurlander, Institutionen för pedagogik och didaktik);
“Journal of Aesthetics and Culture”, 957 000 kr (projektledare: John Sundholm, IMS);

“Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology”, 300 000 kr (projektledare: Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska institutionen).