Stockholms universitet logo, länk till startsida

Alexandra Balogh ny studievägledare

Alexandra Balogh blir ny studievägledare på BIG från den 16 maj. Hon kommer att vikariera för Lisa Weingartner som är tjänstledig till juni 2023.

Alexandra är redan anställd på BIG men har hittills enbart jobbat med administration. Nu väntar nya arbetsuppgifter och hon ser fram emot att få mer kontakt med biologistudenterna.

Alexandra är själv biolog och disputerade i etologi 2009 med en avhandling om predatorpsykologi och evolution av mimikry. Efter disputationen var hon på postdok, först i Åbo och sedan i Linköping. Dessutom läste hon musikvetenskap och skrev en kandidatuppsats om operan Aniara. År 2015 började Alexandra att arbeta på BIG och hon har alltså redan varit anställd på institutionen i sju år.

Som medarbetare vid BIG:s kansli har Alexandra bland annat arbetat med kurssidor på webben och med planering av lokaler och scheman i TimeEdit. Det har blivit mer och mer datorarbete men väldigt litet kontakt med studenterna, något som Alexandra har saknat. Ändå vet hon mer än de flesta om vad våra studenter tycker om olika kurser, eftersom hon också har hanterat de digitala kursvärderingarna och naturligtvis läst alla sammanställningar av svaren. Det är värdefull kunskap för en studievägledare och denna arbetsuppgift kommer hon därför att behålla.

Alexandra kommer att vara studievägledare på kandidatnivå. BIG har också en studievägledare på masternivå, Ann-Christin Lindås.

Två glada personer sitter mitt emot varandra vid ett skrivbord med pärmar och papper.
Alexandra Balogh (till vänster) och Lisa Weingartner (till höger). Foto: Margareta Ohné