Stockholms universitet logo, länk till startsida

Alexandra Johansson har disputerat

Alexandra Johansson disputerade den 23 april på avhandlingen "Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal: särskilt om företräde för interna skatteregler".

Skatteavtal är internationella överenskommelser som stater ingår i syfte att bland annat undanröja den dubbelbeskattning av inkomster som uppstår när flera stater samtidigt tillämpar sina interna skattelagstiftningar. En stats skatteavtal och interna skattelagstiftning är därför avsedda att äga tillämpning tillsammans.

Alexandra Johanssons avhandling Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal: särskilt om företräde för interna skatteregler handlar om förhållandet mellan skatteavtal och intern skattelagstiftning när de två regelsystemen föreskriver olika beskattningskonsekvenser. Bland annat tas upp om det rådande rättsläget riskerar att skapa möjligheter till skatteflykt, eller kan resultera i att skattskyldigas inkomster blir dubbelbeskattade.

Här kan du läsa mer om avhandlingen.

Omslag till avhandlingen

Opponent vid disputationen var Bertil Wiman, professor i finansrätt, Uppsala universitet.

I betygsnämnden satt Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, Uppsala universitet, Pernilla Rendahl, professor i skatterätt, Göteborgs universitet och justitierådet Kristina Ståhl, Högsta förvaltningsdomstolen. Betygsnämndssuppleant var Teresa Simon Almendal, professor i finansrätt, Stockholms universitet.

Handledare var professor Roger Persson Östman, Stockholms universitet och professor Peter Melz, Stockholms universitet. Den sistnämnda var ordförande vid disputationen.