Stockholms universitet logo, länk till startsida

Algebraiska grupper som universellt språk i matematiken

Wushi Goldring vill sätta specifika matematiska objekt i ett större sammanhang. Hans forskning handlar om algebraiska grupper och hur de kan användas som gemensamt språk i matematiken. Målet är en generell teori för hur objekt från helt skilda områden och speciellt inom geometri, kan generas av grupper.

Wushi Goldring
Wushi Goldring. Foto Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Wushi Goldring är Wallenberg Academy Fellow.
Läs hela artikeln på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webb.