Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anmäl dig till kurser inom juristprogrammet senast 15/4

Programstudent? Nu är anmälan öppen till våra kurser inom juristprogrammet. Anmäl dig senast 15 april.

Alla studenter på juristprogrammet som ska läsa kurser som förstagångsregistrerade kommande termin behöver anmäla sig till dessa. Detta anmälningsförfarande innebär inte att du som aktiv student måste söka juristprogrammet på nytt - det är enbart en anmälan till kurserna inom juristprogrammet som ska läsas under höstterminen 2021.

Läs mer här under rubriken "Anmälan till kurser kommande termin"

Observera: Du som har varit antagen och aktiv på juristprogrammet i nio terminer eller längre måste kontakta studievägledare Jenny Nyman-Hök så fort som möjligt för hjälp.