Stockholms universitet logo, länk till startsida

Annika Suominen - Ny docent

Juridiska institutionen gratulerar Annika Suominen som den 19 oktober 2021 utnämndes till docent i straffrätt. Vi ställde några frågor för att få veta mer om hennes forskning.

Annika Suominen

Hallå där...

Annika, du doktorerade i början på 2011 vid universitetet i Bergen. Vad handlade din avhandling om?

Min avhandling med titeln "The principle of mutual recognition in cooperation in criminal matters –  A study of the principle in four framework decisions and in the  implementation legislation in the Nordic Member States" handlade om principen om ömsesidigt erkännande inom EU-straffrättsligt samarbete. År 2011 var detta fortfarande relativt nytt, och avhandlingen analyserade och kontextualiserade då principen utifrån fyra olika rambeslut (nu används direktiv) och dessas implementering i svensk, dansk och finsk lagstiftning. Avhandlingen har också en mer teoretiserande del där principen diskuteras bland annat utifrån rättens olika nivåer (Tuoris nivåer). 

Vad har du forskat kring de senaste åren?

Mycket olika! Det finns så mycket intressant, så det är svårt att begränsa sina intressen. Jag har forskat bland annat på straffrättsligt samarbete och mänskliga rättigheter, utlänningsrätt, den norska situationen och EU-straffrätten (i och med att jag jobbat ganska länge i Bergen har mina forskningsintressen delvis varit norska) och straffrättslig jurisdiktion. Också överförande av verkställighet av fängelsestraff och straffrättsligt ansvar för politiska beslut har jag forskat på. 

Är det något särskilt som gör att du är intresserad av just straffrätt som ämne?

Det måste det vara, men det är kanske lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Straffrätten är det enda området där staten utövar sin makt så konkret, och speciellt att lägga till EU i bilden gör det hela mycket mer komplext. Det finns även oändliga intressanta spörsmål som kan och bör forskas på rent generellt, så det finns helt enkelt mycket att göra här. 

Vad gör du vid juridiska institutionen då du inte forskar?

Undervisningen och att vara kursansvarig för grundkursen i straffrätt tar upp mycket av tiden, så det är snarare så att jag mestadels gör annat - och att den lilla tid som blir över efter det kan användas till forskning. Mest undervisar jag på grundkursen i straffrätt samt handleder examensuppsatser men till viss del är jag även med och undervisar på vissa specialkurser. 

Läs mer om Annika Suominen
 

Vad innebär titeln docent?

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen. I Sverige motsvaras titeln av ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen samt att forskaren genom olika publikationer och dylikt har visat att den avsevärt har breddat och fördjupat sin forskning i jämförelse med doktorsavhandlingen. 

Docent är inte ett yrke utan vid statliga lärosäten blir man antagen som som "oavlönad docent". Anställningsformen är vanligen universitetslektor.