Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anslag till forskning om globala hållbarhetsmålen

Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten som får medel leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet.

SDG

Formas har beviljat medel till elva projekt inom utlysningen ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen”, en av de största utlysningar Formas gjort.

Tre projekt leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
• ”Vetenskapen interagerar: Hur vägar till att nå de globala målen korsas i torrområden” leds av forskaren Ana Paula Aguiar vid Stockholm Resilience Centre.
• ”Ojämlikheter och Biosfären: Att Uppnå de Globala Hållbarhetsmålen i en Ojämlik Värld” leds av professor Carl Folke vid Stockholm Resilience Centre, men ligger under Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien.
• ”Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala målen och Agenda 2030” leds av professor Karin Bäckstrand vid Statsvetenskapliga institutionen, men ligger under Institutet för framtidsstudier.

Forskare vid Stockholm Resiience Centre medverkar även i projektet ”Den Globala Ekonomin och de Planetära Begränsningarna” som leds från Uppsala universitet.

Samtliga projekt där forskare från Stockholms universitet deltar tilldelas närmare 20 miljoner kronor var.

Läs mer på Stockholms Resilience Centres webbplats respektive Statsvetenskapliga institutionens webbplats.

Läs mer på Formas webbplats.