Stockholms universitet

Anslag till pilotstudie om artikulation med MRT

Mattias Heldner är en av fem forskare som beviljas tidsanslag från SUBIC. Tillsammans med sina kollegor ska han under hösten genomföra en pilotundersökning där artikulation studeras med hjälp av magnetkamera.

SUBIC Time Grant är ett tidsanslag som ger forkare möjlighet att ansöka om kostnadsfri tillgång till SUBICs utrustning samt tekniskt stöd i labbet. Syftet med anslagen är att främja användningen av SUBICs infrastruktur bland forskare som normalt inte använder denna typ av utrustning.

En av de fem forskare som beviljas anslag i vårens omång är Mattias Heldner, professor i fonetik. Tillsammans med kollegorna Marcin Wlodarczak, Christine Ericsdotter Nordgren, Pétur Helgason, Carla Wikse Barrow och Lisa Thörn, kommer han under hösten att genomföra en pilotstudie av artikulatoriska data med hjälp av magnetisk resonans-tomografi, MRT. Titeln på studen som man sökt anslag för är "Vowel quality, pitch and larynx height – Exploring SUBIC’s facilities for studies of articulation". Pilotstudien innebär också att SUBICs resurser prövas på ett helt nytt användningsområde.

Fem forskare beviljas "time grants" från SUBIC