Stockholms universitet logo, länk till startsida

Antalet antagna till utbildningar vid SU ökar med fyra procent

Efter första urvalet för vårterminen 2020 ökar antalet antagna till Stockholms universitet med fyra procent jämfört med förra året. I hela landet är det fler behöriga sökande och antagna än någonsin tidigare.

I Sverige ökar antalet antagna med knappt fem procent jämfört med den tidigare toppnoteringen från vårterminen 2019. Även antalet behöriga sökande ökar med nära fem procent och når nya höjder – totalt 230 420 individer jämfört med föregående toppnotering på 223 482 för vårterminen 2014.

Två studenter vid ett högt fönsterbord. Foto: Niklas Björling
 

Nästan 24 000 antagna till vårterminen

Stockholms universitet tillhör de 26 universitet och högskolor som antar fler sökande till vårterminen 2020. Samma tid förra året antogs 23 066 individer till vårterminen vid Stockholms universitet jämfört med 23 895 individer i år.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu meddelat drygt 187 000 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i vår. Jämfört med första urvalet för vårterminen 2019 är det en ökning med 8 194 personer (4,6 %), från 179 354 vårterminen 2019 till 187 548 vårterminen 2020. Antalet behöriga sökande ökar med 10 534 personer (4,8 %), från 219 896 vårterminen 2019 till 230 430 vårterminen 2020.

 

Andra urvalet sker 19 december

UHR publicerade antagningsbeskeden på antagning.se den 10 december.
Den 16 december kommer UHR att publicera en analys av resultatet av första urvalet inför vårterminen 2020 på uhr.se.
Efter andra urvalet den 19 december får de som blivit reservplacerade besked om de kommit in på sökt högskoleutbildning.

 

Sen anmälan öppnar 13 december

Den 13 december öppnar sen anmälan till kurser och program där det kan finnas platser kvar. Anmälan görs via antagning.se.

Läs mer om sen anmälan