Stockholms universitet logo, länk till startsida

Antalet sökande till Stockholms universitet ökar

Den 15 oktober var sista dagen att söka utbildningar som börjar vårterminen 2020. När ansökan stängde hade 44 414 individer sökt kurser eller program vid Stockholms universitet.

Jämfört med samma period förra året, då antalet sökande var 42 328 individer, är det en ökning på cirka 5%. Nationellt ökade antalet sökande i år med drygt 5%. Ökningen är ett trendbrott då antalet sökande minskat de senaste åren.

Juristprogrammet vid SU har flest sökande i Sverige

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är det mest sökta i hela landet med 1 580 sökande. På andra respektive tredje plats kommer Karolinska institutets läkarprogram (1 346) och Lunds universitets juristprogram (1 223).

Sen anmälan öppnar 13 december

Möjligheten att göra en sen anmälan till vårterminen 2020 öppnar den 13 december. 

Läs mer om sen anmälan

Studenter pluggar och pratar vid ett fönster Foto: Niklas Björling