Stockholms universitet logo, länk till startsida

Antologi vill ge bredare bild av svenska brottsligheten

Svensk brottslighet är ett hett ämne i både den nationella och internationella debatten. Professor Jerzy Sarnecki är, tillsammans med forskaren Amir Rostami, redaktör för den nya antologin "Det svenska tillståndet" där man vill ge en bredare bild av svensk brottslighet.

I våra grannländer Norge och Danmark används begreppet "Det svenska tillståndet" använts för att beskriva brottsligheten i Sverige som ett avskräckande exempel. I antologin, med samma namn samlas 22 svenska forskare för att ge sin bild av brottslighetens utveckling i Sverige, med särskilt fokus på våldsbrottslighet. 

 

Forskare från Kriminologiska institutionen medverkar

Jerzy Sarnecki, professor emeritus vid Kriminologiska institutionen är, tillsammans med Amir Rostami, forskare vid Sociologiska institutionen, redaktör för boken. De 22 forskarna kommer bland annat från områden som krimonologi, medicin, terrorforskning, medievetenskap, historia och statsvetenskap. Förutom Jerzy Sarnecki medverkar också Anders Nilsson, Amber Beckley, Felipe Estrada och Fredrik Sivertsson från Kriminologiska institutionen.

 

Svensk brottslighet är mer än skjutningar

I antologin ger forskarna en bredare bild brottsligheten i Sverige en den som vanligtvis förekommer i media och i den politiska debatten. 

– Dagens debatt fokuserar mycket på skjutningar i kriminella miljöer, det är ett allvarligt problem, men brottsligheten i Sverige handlar om så mycket mer som inte uppmärksammas och därför inte påverkar den kriminalpolitiska debatten, säger Jerzy Sarnecki. 

Boken beskriver bland annat, förutom det dödliga skjutvapenvåldet och organiserade brottsligheten, våld i nära relationer, rån, sexuellt våld, våldsbejakande extremism och terrorism och ekonomisk brottslighet. 

– Den samlade bilden som presenteras i boken visar att brottssituationen i landet är långtifrån entydig. Vissa brottskategorier har ökat och andra har gått ner, säger Jerzy Sarnecki. 

Jerzy Sarnecki
Jerzy Sarnecki. Foto: Niklas Björling

Boken bygger på både tidigare och helt ny forskning. Den vänder sig till studenter på högskolenivå men också till politiker, journalister och den breda allmänheten.

Här hittar du boken