Stockholms universitet logo, länk till startsida

Argumenten i debatten om språkkrav behöver redas ut

Fanny Forsberg‬⁩ Lundell professor i franska vid ⁦Stockholms universitet ‬⁩ medverkar på Språkrådets blogg ⁦‪vid Institutet för språk och folkminnen

Fanny Forsberg Lundell
Foto: Niklas Björling

Ett förslag om språkkrav som villkor för medborgarskap ligger på regeringens bord sedan i januari i år. Samma språkkrav har föreslagits även för permanent uppehållstillstånd. Frågan om språkkrav för medborgarskap har debatterats länge, men den offentliga debatten har ofta varit rörig, menar Fanny Lundell Forsberg, professor i franska vid Stockholms universitet, som i Språkpolitikbloggen reder ut en del av oredan kring de skilda ståndpunkterna.

Läs mer 

Fanny Lundell Forsberg forskar om vuxnas andraspråksinlärning i franska, spanska och svenska som andraspråk.