Stockholms universitet logo, länk till startsida

Att leda lärande för hållbar utveckling – distanskurs för skolledare

Nu finns en distanskurs för skolledare där kursdeltagarna får verktyg för att leda ett organisatoriskt förändringsarbete i skolan som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Kursen "Skolledarskap och förändring för hållbar utveckling" är en uppdragsutbildning finansierad av Skolverket som vänder sig till dig som är verksam skolledare och innehar en tjänst som rektor, biträdande rektor eller tillhör skolans ledningsnivå.

 

Ansök senast 17 juni

Kursen går på distans och sista ansökningsdag är 17 juni. Mer information och länk till anmälan finns här:

Skolledarskap och förändring för hållbar utveckling - Uppdragsutbildning

Barn på skolavslutning.
Foto: Niklas Björling
 

Andra uppdragsutbildningar i höst

Stockholms universitet ger också andra uppdragsutbildningar i höst som riktar sig till lärare och förskollärare. Observera att datum för sista ansökningsdag varierar mellan utbildningarna. Läs mer på respektive kurssida.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning, 15 hp

Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk - uppdragsutbildning, 7,5 hp
 
Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråks- och kunskapsutveckling för svensk- och speciallärare – uppdragsutbildning, 7,5 hp