Stockholms universitet logo, länk till startsida

Att uppleva, motverka och hantera konflikter inom tvångsvård

Rapporten redovisar resultatet från en studie om konflikter och konflikhantering inom tvångsvård vid statens institutionsstyrelse och användning av s.k. Trygghetsplaner

Rapporten redovisar resultatet från en studie om konflikter och konflikthantering inom tvångsvård vid statens institutionsstyrelse och användningen av s.k. Trygghetsplaner. Rapporten belyser även hur maktdimensionerna kön, etnicitet och ålder har betydelse för konflikter. Inom ramen för studien har intervjuer med intagna ungdomar (LVU) och vuxna (LVM) samt personal genomförts (95 intervjuer) liksom en genomgång av de upprättade Trygghetsplanerna för de intervjuade intagna.

Läs hela rapporten