Stockholms universitet logo, länk till startsida

Avstängning av varmvatten 18–19 september

Stockholm Exergi utför arbete i fjärrvärmenätet. Under pågående arbete 18–19 september finns inget varmvatten.

En stor mängd byggnader (förutom Frescatihallen, Södra huset, Studenthuset och Allhuset) på campus Frescati berörs. Kallvatten fungerar som vanligt. Avstängningen beräknas ske från den 18 september kl 06.00 till 19 september kl 06.00.

Se område för avstängning i bilden nedan.

Universitetet
Universitetet. Illustration: Akademiska hus