Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bästa bok i upphovsrätt 2021

Eleonora Rosati, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet, gav ut sin bok “Copyright in the Digital Single Market” hösten 2021. Nu utses den till årets bästa bok på temat upphovsrätt av internationella IPKat.

Porträttbild och bokomslag
Eleonora Rosati, professor i immaterialrätt, och hennes bok "'Copyright in the Digital Single Market. Foto: Rickard Kilström / Stockholms universitet

Legendariska bloggen IPKAt är en av de högst rankade immaterialrättsbloggarna på internationell nivå. I början av varje år får dess läsare inkomma med nomineringar för det gångna årets bästa bok i fem olika kategorier som utmärker immaterialrätten; patenträtt, känneteckensrätt, upphovsrätt, mönsterrätt och immateriella rättigheter.  

För år 2021 nominerades sammantaget tio böcker inom upphovsrätt. Av dessa utsågs Eleonora Rosatis bok ”Copyright in the Digital Single Market” som den allra bästa i kategorin. 

– Det är verkligen en stor ära och glädje för mig att få ta emot det här priset som årets bok i upphovsrätt. Inte minst så känns det roligt eftersom de vinnande titlarna väljs av läsarna av den prisbelönta bloggen om immateriella rättigheter, The IPKat. Det vill säga högt uppsatta experter inom IP, domare, akademiker och studenter från hela världen, säger Eleonora.

Behandlar nytt EU-direktiv

Eleonora Rosati är professor immaterialrätt och föreståndare för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. Hon har vid upprepade tillfällen utsetts som en särskilt inflytelserik person inom sitt område och är författare till flera artiklar och böcker om immaterialrätt. Boken "Copyright in the Digital Single Market" har hon tillägnat EU-direktivet om upphovsrätt på den digitala marknaden (upphovsrättsdirektivet) som antogs 2019 och som medlemsstaterna - inklusive Sverige - för närvarande håller på att införliva i sin nationella lagstiftning.  

Att boken, som är den första som helt ägnat sig åt direktiv 2019/790, är till stor nytta för praktiker och andra intresserade är inte svårt att förstå. I boken går Eleonora igenom och kommenterar varje enskild artikel som direktivet består av. Genom att analysera historik, mål och innehåll för varje bestämmelse, liksom förhållandet mellan vissa av dessa bestämmelser och mellan direktivet och det befintliga regelverket, ges läsaren en rationell och ingående förklaring av direktivet som en helhet samt för dess individuella innehåll. Ett definitivt måste i var mans bibliotek om upphovsrätt.

Läs mer om boken

Läs mer om Eleonora Rosati