Stockholms universitet logo, länk till startsida

Barnrätt i fokus vid installationshögtid

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt och barnrätt, höll installationstal vid 2020 års framflyttade installations- och promotionshögtid som ägde rum i Stadshuset, tisdagen den 31:a maj 2022.

Doktorspromotion i Stadshuset
Installations- och promotionshögtid i Blå hallen. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Professorsinstallationen och doktorspromotionen är de främsta bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige. Båda har anor från medeltiden. Den traditionella Installations- och promotionshögtiden genomförs i Stadshuset normalt en gång per år men på grund av pandemin har högtiden dock skjutits fram upprepade tillfällen. Den kunde nu äntligen genomföras, tisdagen den 31:a maj 2022, för första gången sedan september 2020.

– Syftet med installations- och promotionshögtiderna är främst att hedra och hylla våra förtjänta forskare och lärare. Dessutom är denna högtid ett tillfälle då hela universitetets prestationer, vid alla fakulteter, synliggörs, säger Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet.

Lyfte barns rättigheter

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt. Foto: Niklas Björling

Traditionen bjuder att en av de nya professorerna tillfrågas att hålla en installationsföreläsning i anslutning till högtiden. Denna gång var det Pernilla Leviner från juridiska institutionen som höll tal. Hon förodnades till professor i offentlig rätt i februari 2020 och kunde därav konstatera att hon inte längre känner sig så ny som professor, men att installationen till trots är en viktig milstolpe och ett skäl att blicka både bakåt och vidare framåt.

Pernilla inledde sitt tal med att beskriva hur vägen mot att bli professor är en resa som har både uppförsbackar och vackra vyer, samt att det finns många vägväl vidare framåt. Hon fortsatte sedan med att berätta om det ämne inom juridiken som ligger henne varmt om hjärtat:

– I min forskargärning som professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen och som föreståndare för Stockholms barnrättscentrum så fokuserar jag inte på vuxna akademikers resor, utan istället på hur barn och unga kan ges förutsättningar för goda liv och möjligheter för sin framtid.

Se Pernillas Leviners installationstal (börjar ca 38 minuter in i sändningen)

Läs mer om Pernilla Leviner

Om seden med installationsföreläsning

I Stockholms universitets installations- och promotionshögtid ingår en installationsföreläsning. Bruket att låta en föreläsning ingå i den akademiska högtiden har i sin nuvarande form troligen vuxit fram kring sekelskiftet 1900. Grundtanken är att den akademiska högtiden ska innehålla något moment av undervisning.