Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bellevueskeppet – ny studie av Dalarös äldsta vrak

Dalarö är välkänt för många välbevarade skeppsvrak från 1600-talet och senare. En nyligen genomförd marinarkeologisk undersökning visar att ett sedan länge känt vrak byggdes redan i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet. Vraket är således äldre än samhället Dalarö som etablerades på 1630-talet. Åldersbestämningen har gjorts genom analyser av träprover och studier av skeppets arkitektur.

Det finns omkring en handfull senmedeltida fartyg av den här storleken i Europa, men Bellevueskeppet är ett av de största och dessutom ett de mer välbevarade, tack vare avsaknaden av skeppsmask i Östersjön. Den arkeologiska undersökningen visar att skeppet haft ett förkastell, en stridplattform i fören där soldater beväpnade med armborst och lättare vapen stått redo för att borda fientliga skepp.

Sigillet från staden Gdańsk brukar användas som illustration för fartygstypen holk.
Sigillet från staden Gdańsk brukar användas som illustration för fartygstypen holk. Bilden ger en fingervisning om hur Bellevueskeppet en gång såg ut. Notera hur det utskjutande förkastellet liksom akterkastellet har försetts med kreneleringar som en borg eller stadsmur. Efter Herbert Ewe, Schiffe auf Siegeln, Rostock: Hinstorff Verlag GmbH 1972.

Under medeltiden var de största skeppen kombinerade handels och krigsfartyg som kunde utrustas och bemannas med soldater inför förestående konflikter. Striderna mellan Hanseförbundet och Kalmarunionen genomfördes med sådana fartyg.

Vid undersökningen karterades vrakplatsen på nytt för att beräkna Bellevueskeppets huvuddimensioner. Ritning: Niklas Eriksson.

De nya rönen har publicerats i The International Journal of Nautical Archaeology.
Full article: The Bellevue Wreck: A Recent Survey of a Large Late Medieval Shipwreck in Dalarö Harbour, Sweden: A Possible Hulk?