Stockholms universitet logo, länk till startsida

Beslut om fortsatt nätbaserad undervisning under HT21

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

På grund av den obestämda situationen med pandemin och förseningar i myndigheternas plan för vaccinationer har institutionsledningen fattat följande beslut om undervisningen under höstterminen 2021 efter konsultationer med Humanistiska fakulteten och institutionens ledningsgrupp:

  • Under höstterminen 2021 (30 augusti, 2021 - 1 januari 2022) kommer all obligatorisk undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara nätbaserad.
  • Institutionen kommer att verka för att kunna erbjuda studenter möjlighet att bedriva gemensamma studentcentrerade studier inom institutionens lokaler inom ramarna för SU:s regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra myndighetsdirektiv.
  • Vi tittar även på vilka möjligheter som kan finnas för att bedriva icke obligatoriska moment på campus. Exakt hur detta ska utformas återkommer vi om så snart vi har tydliga besked centralt från SU och från berörda myndigheter.
  •  Studenter med särskilda behov bör i första hand kontakta studentavdelningen. Institutionens kontaktperson för studenter inom alla ämnen är Martin Säfström.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra smittskyddsregleringar måste åtföljas vid alla aktiviteter inom institutionens lokaler.
  • Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller av myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.
  • Institutionsledningen tittar på hur en plan för återgången till undervisning på campus kan utformas.
  • Studentrepresentanterna har informerats och har lämnat synpunkter.